Lafayette

Lafayette är ett koncept med många valmöjligheter, 3 olika varianter av zoner (3, 5 eller 7 zoner) med 3-5 olika komforter per zonvariant. Utöver det kan man välja på 29 olika färger. Givetvis med samma höga kvalitet, finish och komfort som Viking Beds alltid håller.