Återhämtning

Genom genuint hantverk från Småländska Landsbro

Vad händer när du sover?

Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas.

När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som förhöjda blodfetter, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, depression och utmattningssyndrom.

Vi på Viking Beds of Sweden strävar efter att bygga följsamma sängar med en hög kvalité, så att du sover gott och återhämtar dig!

Just nu är vi två generationer Söderberg som arbetar på Viking Beds of Sweden. Bygga sängar är vårt liv och vi gör det med stor yrkesstolthet. Att ligga i framkant när det gäller ny teknologi och modern design är en självklarhet för oss.

För oss är varje säng resultatet av en arbetsprocess i sökandet efter den perfekta sömnen. Därför lägger vi mycket tid och energi på att till exempel se hur nya typer av material kan kombineras med traditionellt hantverk. Att vi sedan är smålänningar med sunt förnuft i generna gör det självklart för oss att inte sälja våra sängar dyrare än nödvändigt.

Garanti

När man bygger, monterar och testar varje säng in i minsta detalj, ja då vågar man också lova att sängen håller. Därför lämnar vi på Viking 25 års garanti mot ram- och fjäderbrott, samt 5 års garanti på motorer till ställbara sängar.

 

Rädda Barnen, Svensk Tillväxtindex

 

 

GDPR Viking Beds of Sweden

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya lagstiftningen om personuppgiftshantering, GDPR.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.


Varifrån får vi dina personuppgifter

Från någon av våra återförsäljare i samband med att du köpt någon av våra produkter.

Personuppgifter som du lämnat direkt till oss i samband med köp, visat intresse för våra produkter eller vårt företag.


Personuppgifter som vi lagrar och behandlar

Viking Beds of Swedens policy är att enbart handa personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra företagets åligganden. Vi lagrar inga känsliga eller privata uppgifter av något slag.

Exempel på personuppgifter vi lagrar är namn, adress, e-postadress, telefon och leveransadress.


Till vad använder vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter använder vi för att kunna hantera beställning, garanti- och reklamationsärenden samt svara på dina förfrågningar


Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter.

Internt hanteras dina uppgifter endast av personer som direkt är kopplade till ditt ärende.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter såsom logistikföretag och IT-företag.

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Lagring av dina uppgifter

Genom vårt samarbete med olika IT-företag kan dina uppgifter komma att lagras även utanför EU/EES.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.


Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är, varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.


Skydd av dina uppgifter

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.


Personnummer

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.


Rätt till information

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.  

Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

För mer information om dina rättigheter klicka på följande länk till datainspektionen datainspektionen.se eller kontaktar oss.


Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. 

 

Cookies

Viking Beds använder sig inte av Cookies


Personuppgiftsansvarig

Viking Beds of Sweden, organisationsnummer 556628-9905, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.


Kontaktuppgifter

Viking Beds of Sweden

Forngatan 16

574 50 EKENÄSSJÖN

Telefon 0383-608 60

Mail: info@vikingbeds.se


Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se.

 

Katalogen

Katalogen

Här kan du bläddra i och/eller ladda ner vår katalog.

I katalogen hittar du massor av nyttig information, en fullständig överblick av vårt sortiment och en hel dl härlig inspiration för ett skönare sovrum

Katalogen