Nu kan du läsa hela texten om hur vi handhar personuppgifter. Lagen som trädde i kraft i maj, behandlar både vilken typ av uppgifter som sparas, men också hur dom sparas och hur länge. Läs mer om vår hantering av GDPR. du hittar det under "Om Vikingsängar"